The Biotech Site

תשומת לב לחברות נסווקס, אליום, המוחזקות על ידי ביומדיקס, בשל רכישות פונטיפקס

חברת אחזקות הביוטק ביומדיקס, המחזיקה במספר רב של חברות ביוטק ישראליות בשלבי פיתוח שונים, הודיעה כי היא מתכננת לרכוש חזרה את מניותיה המוחזקות בידי פונטיפקס תמורת מניות נסווקס. רכישה זו הינה חלק מהמהלך של פונטיפקס לחסל את אחזקותיה בביומדיקס, תמורת חלק מחברות הבנות שלה. יש לשים לב אילו חברות בחרה פונטיפקס, קרן הון סיכון שלה החזר על ההשקעה מהטובים בשוק, להשאיר בפורטפוליו שלה לאחר מימוש המהלך. נבחן את המהלך ממספר זוויות, כדוגמה לניתוח עסקה על פי הודעות חברה ציבורית לבורסה בלבד, וללא נגישות להנהלת החברות.

יצויין, כי פונטיפקס הינה חברה פרטית, המקפידה לרוב על נוכחות אינטרנטית זניחה, ופועלת בעיקר מאחורי הקלעים של התעשייה. עם זאת, ניתן ללמוד על פעילותה בחברות הציבוריות דרך ניתוח הודעותיהן לבורסה, ולשאוב משם מידע חשוב למשקיע במניות הביו. פונטיפקס החלה להיות בעלת עניין בביומדיקס בספט 2005, על פי דיווחי ביומדיקס לבורסה. מאז ועד עתה, ערכה פונטיפקס מספר השקעות בחברות שבשליטת ביומדיקס, בהן נסווקס ואליום. עם זאת, לאחרונה החלה פונטיפקס במהלך ליציאה מהשקעותיה בביומדיקס. אולם, מהלך זה לא תווך במזומן, אלא בהחלפת מניות. נבחן את העסקאות האלה מנקודת מבטה של פונטיפקס, ונראה כיצד ניתן להפיק ערך למשקיע מניתוחן.

פונטיפקס משקיעה בחברת הביוטק אליום

כחלק מהמהלך מול ביומדיקס, החלה פונטיפקס להיות בעלת עניין בחברת אליום, שמייצרת סטנטים לאיברים שונים בגוף, בדגש על דרכי המרה והשתן. תשומת לב לחברות נסווקס ואליום, המוחזקות על ידי ביומדיקס, בעקבות פעילות פונטיפקסהיתרון התחרותי במוצר של אליום הוא שהסטנטים הם ספציפיים לכל איבר, ולפיכך אמורים להיות קלים יותר להחדרה ושליפה בצינתור וכן יעילים יותר בשמירה על זרימת נוזלים באיבר. אסטרטגית השיווק של אליום הובילה אותה לאחרונה (ינואר 2012) להודיע על קניית חברת גרדיה, שפיתחה מוצרים להגנה מפני תסחיפים מסוגים שונים, תופעת לואי אפשרית בתהליך הצינתור, בשל הסינרגיה החזקה בין המוצרים. יודגש, כי אליום הינה חברה בוגרת, שלה מספר מוצרים שכבר קיבלו אישור הפצה באירופה.

לקבלת עדכונים באימייל על ניתוחים וסקירות חדשות הירשם בתחילת העמוד.

פונטיפקס תקבל מניות נסווקס בתמורה לכלל מניות ביומדיקס שברשותה

לאחרונה, הודיעה ביומדיקס כי תרכוש חזרה את מניותיה מחברת פונטיפקס. התמורה תהיה מניות נסווקס, לפי נוסחה המשקללת את הערך המזומן של מניות שתי החברות לפי שער ממוצע של 60 ימי מסחר אחרונים. כך, תרכוש ביומדיקס כ 17.5 מיליון מניותיה וחיסול האופציות שבידי פונטיפקס תמורת כ 4.5 מיליון מניות נסווקס, המהוות כשליש מאחזקות ביומדיקס וחברות הבנות שלה בה (בכפוף לאישור ביה"מ). פונטיפקס, שחדלה להיות בעלת עניין בנסווקס במאי 2009, תחזיק כ 11 אחוז מהונה הנפרע של נסווקס ותהפוך להיות שוב בעלת עניין בחברה. חברת נסווקס הינה חברת ביוטק צעירה בתחום האימונולוגיה, שרוב הפייפליין שלה נמצא בשלבים מוקדמים מאוד של פיתוח. בחירה בחברה צעירה מערערת את ההשערה שהמהלך של פונטיפקס נועד לצמצם סיכון ולהשקיע בחברות בוגרות בלבד. בנוסף, אליום הינו חברת ביוטק המייצרת מוצר מלאכותי, ונסווקס הינה חברת ביומד המייצרת מולקולה ביולוגית. עובדה זו מערערת את ההשערה שהמהלך הינו חלק מאסטרטגיית השקעה של פונטיפקס בתחום ספסציפי. נותר לנו איפה להניח כי ההשקעה בחברות אלו נובעת מעצם פעילות החברות, ולא כאפקט משני  לאסטרטגיית השקעה. נסווקס, והודעתה על הצלחה בניסוי קליני שלב a2 סוקרו בעבר באתר.

מה רכישת אחזקות בנסווקס ובאליום על ידי פונטיפקס מאותתת למשקיעים?

לרוב, כאשר חברה רוכשת חזרה את מניותיה (Repurchase) הדבר מהווה איתות לשוק על אמונת הבעלים בחברה (בשל האינפורמציה הפרטית שברשותם), ואין צורך להזכיר את גל הרכישות החוזרות המאסיבי שאירע סביב תחילת 2009 והתשואה שנרשמה במניות אלו מאז. אולם, במקרה דנן מדובר ברכישה ממשקיע אסטרטגי בודד, בתמורה למניות ולא במזומן, שנערך במסגרת מהלך ארוך טווח של פונטיפקס. גורמים אלו מערערים את עוצמת האיתות. אולם, מהלך זה הינו מורכב, שכן ייתכן שפונטיפקס רצתה להקטין מינוף במסגרת ניהול סיכונים, ולעבור להחזיק ישירות בחברות הבנות. האם עדיין יש בכך משום מידע למשקיע? לכאורה, התשובה הינה כן. פונטיפקס הינה מהקרנות המקצועיות בשוק. הקרן השלישית של החברה גייסה לאחרונה 88 מיליון דולר מדמויות מובילות בשוק הביומד, ובהן אלי הורוביץ ז"ל, ומיכאל סלע ורות ארנון, מפתחי הקופקסון ממכון ויצמן. בסקירה היסטורית, ניכר שהקרן הציגה תשואות גבוהות במשך השנים. להערכתנו, בחירתה לשמר את נסווקס ואת אליום בפורטפוליו שלה, מתוך כלל הפורטפוליו של ביומדיקס, לאחר סיום קשריה החברה,  מאותתת לשוק אמונה חזקה בחברות אלו. שימוש בנוסחה המשווה את הערך השיקלי של המניות שנרכשו ואת התמורה בגינן (NPV = 0) ולא בנוסחה המשמרת את סך אחזקותיה של פונטיפקס בנסווקס כפי שהיו בשירשור דרך ביומדיקס, היה יכול להעלות חשד לעיסקה בשווה מזומן שבשל אילוצי נזילות נערכה בחילופי מניות. אולם, בבדיקה מהירה נראה שאחוז אחזקותיה של פונטיפקס בנסווקס לא השתנה באופן משמעותי בעקבות העסקה, ושימור שיעור אחזקות זה מותיר על כנם את השערותינו.

לסיכום, מוצע למשקיעים לעקוב מקרוב אחרי הנעשה באליום ובנסווקס. שתי החברות שונות זו מזו בבשלותן, בקטגוריה שלהן (מיכשור רפואי מול נוגדנים) ובהתנהלותן העסקית, אולם שתיהן יהוו חלק מהפורטפוליו של פונטיפקס לשנה הקרובה, שבחרה בהן מתוך שלל החברות שבאחזקת ביומדיקס. בנוסף, מוצע לשים לב להודעות החברות הציבוריות לבורסה גם כאשר אינן מדווחות על פעילות רגולטורית (כגון הצלחות בניסויים קליניים) אלא על פעילות בעלי עניין, שכן ניתן דרכן ללמוד על מהלכים חשובים בשוק הביוטק בארץ.

לקבלת עדכונים באימייל על ניתוחים וסקירות חדשות הירשם בתחילת העמוד.

המשך לקריאת סקירות על פלוריסטם, פרוטליקס, בריינסוויי, נסווקס, אקס טי אל והיומן ג'ינום סיינסס.

לקריאה על הדרך להרוויח במניות ביוטק ומאמרים נוספים.

--------------------------------------------

נסווקס הודיעה על הצלחה בניסויים קליניים Phase2. השקעה לטווח ארוך?

חברת נסווקס, המוחזקת בשירשור ע"י חברת ביומדיקס, הודיעה על הצלחה בניסויי שלב 2a של הניסויים הקליניים שלה בנוגדן כנגד CD3 לטיפול במחלת הכבד השומני. טווח הזמן עד לאישור לשיווק של תרופה מהשלב בו נמצאת החברה עכשיו הינו מספר שנים, אולם המשך הצלחות בניסויים יקדם אותה בשרשרת יצירת הערך, ועשוי להופכה לאטרקטיבית למשקיעים המפזרים את השקעותיהם על פני פורטפוליו רחב של מניות ביומד צעירות. זאת, בניגוד למניות פרוטליקס (לסקירה) והיומן ג'ינום סיינסס (לסקירה) הבשלות יותר. נבחן את המשמעות של הודעת נסווקס לצורך השקעה במניותיה ובמניית חברת אחזקות הביוטק ביומדיקס.

מה המדע העומד מאחורי המוצר של חברת הביוטק נסווקס?

המחלה כנגדה מכוונת נסווקס את התרופה שלה הינה כבד שומני המלווה בדלקת (Non-Alcoholic Steatohepatitis – NASH). סקירת מניות נסווקס וביומדיקסמחלה זו פוגעת ב-2 עד 5 אחוזים מהאמריקאים, וצפויה להגדיל את שכיחותה בשל הקשר שלה להשמנה, שהוגדרה כמגפה של המאה ה-21. באוכלוסיה הסובלת מהשמנה, שכיחות המחלה עולה ל-20%, ומגיעה עד 50% באוכלוסיה הסובלת מהשמנת יתר. כיום אין טיפול מאושר למחלה זו העשויה להוביל לפגיעה חמורה בכבד, והמלצות המכון הלאומי לבריאות האמריקאי מכוונות בעיקר לירידה במשקל. המוצר של חברת הביוטק נסווקס מיועד להפחית את הדלקת המלווה לכבד השומני, שהיא המרכיב שעשוי לפגוע בכבד בעתיד. מערכת החיסון היא זו היוצרת את הדלקות בגופנו, ולפיכך כדי לצמצם או להעלים דלקות יש לבצע מניפולציה של המערכת. המוצר של נסווקס מיועד להפעיל תאים מווסתים, שהינם חלק ממערכת החיסון, ותפקידם לשמור על המערכת באיזון. על ידי מתן פומי (דרך הפה) של נוגדנים כנגד חלבון המצוי על גבי תאים אלו, דיווחה חברת הביוטק כי הצליחה להעלות את רמת התאים האלו בגוף, מצב שהוכח כנוגד דלקות במודלים פרה-קליניים (בחיות).

מה המשמעות של הצלחת חברת הביוטק בניסויים phase 2a?

בשלב זה של הניסויים הקליניים, מכוונות מפתחות התרופות לבדוק את הבטיחות של המוצר, במינונים שונים של התרופה על חולים בהתוויה כנגדה מפותחת התרופה. לעיתים, גם מתבצעת הערכה של יעילות (efficacy) התרופה. נסווקס דיווחה על תוצאות חיוביות בבדיקת בטיחות התרופה ובמדדים העשויים לרמז על היעילות שלה. נצפתה ירידה ברמת אנזימי הכבד בדם, המשמשים לאיבחון כבד שומני, וכן נצפתה ירידה ברמת הגלוקוז והאינסולין בדם, הרלבנטיים לסוכרת, המתלווה בד"כ להשמנה. עם זאת, בהתאם לדרישות ה FDA לשלב זה של הניסויים הקליניים, ניסויים אלו בוצעו על כמות קטנה מאוד של חולים (36), דבר המקשה על השלכה ממדגם זה לאוכלוסייה הכללית. בנוסף, זמן המעקב בניסויים קליניים מסוג זה הינו קצר (30 יום), וכך לא יכלה חברת הביוטק נסווקס לבדוק השפעות בטיחות ויעילות לטווח ארוך. לדעתי, במקרה זה הזמן הקצר הינו אינדקטיבי בנוגע לבטיחות, שכן מערכת החיסון פועלת מהר, ותופעות שליליות חמורות בד"כ מופיעות מיידית. עם זאת, יעילות של מניפולציה של מערכת החיסון יש לבדוק לזמן ארוך יותר, בשל קיומם של מנגנוני בקרה וזיכרון במערכת, שלוקח להם זמן להגיע לאיזון. כך, מתקדמת נסווקס כמו כל חברת ביומד במעלה הסולם של הניסויים הקליניים, לאט לאט.

האם להשקיע במניה?

כרגע, על אף התוצאות הטובות בניסויים הקליניים שביצעה חברת הביוטק, אין סיבה לדעתי להשקיע במניה, אך יש להכניסה לרשימת המעקב, ולשים לב להודעות עתידיות. ישנם יתרונות משמעותיים למוצר, בהם דרך ההחדרה (Delivery) שהינו פומי, ומועדף תמיד כאשר אפשרי. בנוסף, היעדר טיפול אחר מאושר מהווה שיקול חיובי, אולם יש לשים לב שקיימים מוצרים מתחרים בפיתוח. כמו כן, הצהרת החברה על היעדר השפעה מערכתית נצפית על מערכת החיסון (כפי שבא לידי ביטוי בהיעדר שינוי ברמות תאי מפתח בדם) הינו צעד משמעותי, מכיוון שהחלבון כנגדו מכוונת התרופה מצוי על חלק ניכר מתאי מערכת החיסון. לפיכך, היכולת להעלות רמת התאים המווסתים בלבד הינה חשובה, ועשויה לשמש את חברת הביוטק בהתוויות נוספות בהן הוכחה פעילות מיטיבה של תאים אלו במודלים פרה-קליניים. חשוב לסייג ולומר שהחברה עודנה בשלב מוקדם של הניסויים הקליניים, ועומדת בפני שני ניסויי יעילות בחולים במדגם גדול יותר משמעותית. כדי לבצעם תיאלץ נסווקס לגייס כסף, דבר שישפיע על בעלי המניות, וכמו כן עשויה לא להצליח להראות יעילות של תרופותיה במדדים מחמירים יותר ועל פני זמן ארוך יותר.

המשך לקרוא על איך להבין את ההודעות שמפרסמות חברות ביומד באתר הבורסה.

הירשם לקבלת עדכונים במייל או לRSS.

--------------------------------------------