The Biotech Site

תשומת לב לחברות נסווקס, אליום, המוחזקות על ידי ביומדיקס, בשל רכישות פונטיפקס

חברת אחזקות הביוטק ביומדיקס, המחזיקה במספר רב של חברות ביוטק ישראליות בשלבי פיתוח שונים, הודיעה כי היא מתכננת לרכוש חזרה את מניותיה המוחזקות בידי פונטיפקס תמורת מניות נסווקס. רכישה זו הינה חלק מהמהלך של פונטיפקס לחסל את אחזקותיה בביומדיקס, תמורת חלק מחברות הבנות שלה. יש לשים לב אילו חברות בחרה פונטיפקס, קרן הון סיכון שלה החזר על ההשקעה מהטובים בשוק, להשאיר בפורטפוליו שלה לאחר מימוש המהלך. נבחן את המהלך ממספר זוויות, כדוגמה לניתוח עסקה על פי הודעות חברה ציבורית לבורסה בלבד, וללא נגישות להנהלת החברות.

יצויין, כי פונטיפקס הינה חברה פרטית, המקפידה לרוב על נוכחות אינטרנטית זניחה, ופועלת בעיקר מאחורי הקלעים של התעשייה. עם זאת, ניתן ללמוד על פעילותה בחברות הציבוריות דרך ניתוח הודעותיהן לבורסה, ולשאוב משם מידע חשוב למשקיע במניות הביו. פונטיפקס החלה להיות בעלת עניין בביומדיקס בספט 2005, על פי דיווחי ביומדיקס לבורסה. מאז ועד עתה, ערכה פונטיפקס מספר השקעות בחברות שבשליטת ביומדיקס, בהן נסווקס ואליום. עם זאת, לאחרונה החלה פונטיפקס במהלך ליציאה מהשקעותיה בביומדיקס. אולם, מהלך זה לא תווך במזומן, אלא בהחלפת מניות. נבחן את העסקאות האלה מנקודת מבטה של פונטיפקס, ונראה כיצד ניתן להפיק ערך למשקיע מניתוחן.

פונטיפקס משקיעה בחברת הביוטק אליום

כחלק מהמהלך מול ביומדיקס, החלה פונטיפקס להיות בעלת עניין בחברת אליום, שמייצרת סטנטים לאיברים שונים בגוף, בדגש על דרכי המרה והשתן. תשומת לב לחברות נסווקס ואליום, המוחזקות על ידי ביומדיקס, בעקבות פעילות פונטיפקסהיתרון התחרותי במוצר של אליום הוא שהסטנטים הם ספציפיים לכל איבר, ולפיכך אמורים להיות קלים יותר להחדרה ושליפה בצינתור וכן יעילים יותר בשמירה על זרימת נוזלים באיבר. אסטרטגית השיווק של אליום הובילה אותה לאחרונה (ינואר 2012) להודיע על קניית חברת גרדיה, שפיתחה מוצרים להגנה מפני תסחיפים מסוגים שונים, תופעת לואי אפשרית בתהליך הצינתור, בשל הסינרגיה החזקה בין המוצרים. יודגש, כי אליום הינה חברה בוגרת, שלה מספר מוצרים שכבר קיבלו אישור הפצה באירופה.

לקבלת עדכונים באימייל על ניתוחים וסקירות חדשות הירשם בתחילת העמוד.

פונטיפקס תקבל מניות נסווקס בתמורה לכלל מניות ביומדיקס שברשותה

לאחרונה, הודיעה ביומדיקס כי תרכוש חזרה את מניותיה מחברת פונטיפקס. התמורה תהיה מניות נסווקס, לפי נוסחה המשקללת את הערך המזומן של מניות שתי החברות לפי שער ממוצע של 60 ימי מסחר אחרונים. כך, תרכוש ביומדיקס כ 17.5 מיליון מניותיה וחיסול האופציות שבידי פונטיפקס תמורת כ 4.5 מיליון מניות נסווקס, המהוות כשליש מאחזקות ביומדיקס וחברות הבנות שלה בה (בכפוף לאישור ביה"מ). פונטיפקס, שחדלה להיות בעלת עניין בנסווקס במאי 2009, תחזיק כ 11 אחוז מהונה הנפרע של נסווקס ותהפוך להיות שוב בעלת עניין בחברה. חברת נסווקס הינה חברת ביוטק צעירה בתחום האימונולוגיה, שרוב הפייפליין שלה נמצא בשלבים מוקדמים מאוד של פיתוח. בחירה בחברה צעירה מערערת את ההשערה שהמהלך של פונטיפקס נועד לצמצם סיכון ולהשקיע בחברות בוגרות בלבד. בנוסף, אליום הינו חברת ביוטק המייצרת מוצר מלאכותי, ונסווקס הינה חברת ביומד המייצרת מולקולה ביולוגית. עובדה זו מערערת את ההשערה שהמהלך הינו חלק מאסטרטגיית השקעה של פונטיפקס בתחום ספסציפי. נותר לנו איפה להניח כי ההשקעה בחברות אלו נובעת מעצם פעילות החברות, ולא כאפקט משני  לאסטרטגיית השקעה. נסווקס, והודעתה על הצלחה בניסוי קליני שלב a2 סוקרו בעבר באתר.

מה רכישת אחזקות בנסווקס ובאליום על ידי פונטיפקס מאותתת למשקיעים?

לרוב, כאשר חברה רוכשת חזרה את מניותיה (Repurchase) הדבר מהווה איתות לשוק על אמונת הבעלים בחברה (בשל האינפורמציה הפרטית שברשותם), ואין צורך להזכיר את גל הרכישות החוזרות המאסיבי שאירע סביב תחילת 2009 והתשואה שנרשמה במניות אלו מאז. אולם, במקרה דנן מדובר ברכישה ממשקיע אסטרטגי בודד, בתמורה למניות ולא במזומן, שנערך במסגרת מהלך ארוך טווח של פונטיפקס. גורמים אלו מערערים את עוצמת האיתות. אולם, מהלך זה הינו מורכב, שכן ייתכן שפונטיפקס רצתה להקטין מינוף במסגרת ניהול סיכונים, ולעבור להחזיק ישירות בחברות הבנות. האם עדיין יש בכך משום מידע למשקיע? לכאורה, התשובה הינה כן. פונטיפקס הינה מהקרנות המקצועיות בשוק. הקרן השלישית של החברה גייסה לאחרונה 88 מיליון דולר מדמויות מובילות בשוק הביומד, ובהן אלי הורוביץ ז"ל, ומיכאל סלע ורות ארנון, מפתחי הקופקסון ממכון ויצמן. בסקירה היסטורית, ניכר שהקרן הציגה תשואות גבוהות במשך השנים. להערכתנו, בחירתה לשמר את נסווקס ואת אליום בפורטפוליו שלה, מתוך כלל הפורטפוליו של ביומדיקס, לאחר סיום קשריה החברה,  מאותתת לשוק אמונה חזקה בחברות אלו. שימוש בנוסחה המשווה את הערך השיקלי של המניות שנרכשו ואת התמורה בגינן (NPV = 0) ולא בנוסחה המשמרת את סך אחזקותיה של פונטיפקס בנסווקס כפי שהיו בשירשור דרך ביומדיקס, היה יכול להעלות חשד לעיסקה בשווה מזומן שבשל אילוצי נזילות נערכה בחילופי מניות. אולם, בבדיקה מהירה נראה שאחוז אחזקותיה של פונטיפקס בנסווקס לא השתנה באופן משמעותי בעקבות העסקה, ושימור שיעור אחזקות זה מותיר על כנם את השערותינו.

לסיכום, מוצע למשקיעים לעקוב מקרוב אחרי הנעשה באליום ובנסווקס. שתי החברות שונות זו מזו בבשלותן, בקטגוריה שלהן (מיכשור רפואי מול נוגדנים) ובהתנהלותן העסקית, אולם שתיהן יהוו חלק מהפורטפוליו של פונטיפקס לשנה הקרובה, שבחרה בהן מתוך שלל החברות שבאחזקת ביומדיקס. בנוסף, מוצע לשים לב להודעות החברות הציבוריות לבורסה גם כאשר אינן מדווחות על פעילות רגולטורית (כגון הצלחות בניסויים קליניים) אלא על פעילות בעלי עניין, שכן ניתן דרכן ללמוד על מהלכים חשובים בשוק הביוטק בארץ.

לקבלת עדכונים באימייל על ניתוחים וסקירות חדשות הירשם בתחילת העמוד.

המשך לקריאת סקירות על פלוריסטם, פרוטליקס, בריינסוויי, נסווקס, אקס טי אל והיומן ג'ינום סיינסס.

לקריאה על הדרך להרוויח במניות ביוטק ומאמרים נוספים.

--------------------------------------------