The Biotech Site

תשומת לב לחברות נסווקס, אליום, המוחזקות על ידי ביומדיקס, בשל רכישות פונטיפקס

חברת אחזקות הביוטק ביומדיקס, המחזיקה במספר רב של חברות ביוטק ישראליות בשלבי פיתוח שונים, הודיעה כי היא מתכננת לרכוש חזרה את מניותיה המוחזקות בידי פונטיפקס תמורת מניות נסווקס. רכישה זו הינה חלק מהמהלך של פונטיפקס לחסל את אחזקותיה בביומדיקס, תמורת חלק מחברות הבנות שלה. יש לשים לב אילו חברות בחרה פונטיפקס, קרן הון סיכון שלה החזר על ההשקעה מהטובים בשוק, להשאיר בפורטפוליו שלה לאחר מימוש המהלך. נבחן את המהלך ממספר זוויות, כדוגמה לניתוח עסקה על פי הודעות חברה ציבורית לבורסה בלבד, וללא נגישות להנהלת החברות.

יצויין, כי פונטיפקס הינה חברה פרטית, המקפידה לרוב על נוכחות אינטרנטית זניחה, ופועלת בעיקר מאחורי הקלעים של התעשייה. עם זאת, ניתן ללמוד על פעילותה בחברות הציבוריות דרך ניתוח הודעותיהן לבורסה, ולשאוב משם מידע חשוב למשקיע במניות הביו. פונטיפקס החלה להיות בעלת עניין בביומדיקס בספט 2005, על פי דיווחי ביומדיקס לבורסה. מאז ועד עתה, ערכה פונטיפקס מספר השקעות בחברות שבשליטת ביומדיקס, בהן נסווקס ואליום. עם זאת, לאחרונה החלה פונטיפקס במהלך ליציאה מהשקעותיה בביומדיקס. אולם, מהלך זה לא תווך במזומן, אלא בהחלפת מניות. נבחן את העסקאות האלה מנקודת מבטה של פונטיפקס, ונראה כיצד ניתן להפיק ערך למשקיע מניתוחן.

פונטיפקס משקיעה בחברת הביוטק אליום

כחלק מהמהלך מול ביומדיקס, החלה פונטיפקס להיות בעלת עניין בחברת אליום, שמייצרת סטנטים לאיברים שונים בגוף, בדגש על דרכי המרה והשתן. תשומת לב לחברות נסווקס ואליום, המוחזקות על ידי ביומדיקס, בעקבות פעילות פונטיפקסהיתרון התחרותי במוצר של אליום הוא שהסטנטים הם ספציפיים לכל איבר, ולפיכך אמורים להיות קלים יותר להחדרה ושליפה בצינתור וכן יעילים יותר בשמירה על זרימת נוזלים באיבר. אסטרטגית השיווק של אליום הובילה אותה לאחרונה (ינואר 2012) להודיע על קניית חברת גרדיה, שפיתחה מוצרים להגנה מפני תסחיפים מסוגים שונים, תופעת לואי אפשרית בתהליך הצינתור, בשל הסינרגיה החזקה בין המוצרים. יודגש, כי אליום הינה חברה בוגרת, שלה מספר מוצרים שכבר קיבלו אישור הפצה באירופה.

לקבלת עדכונים באימייל על ניתוחים וסקירות חדשות הירשם בתחילת העמוד.

פונטיפקס תקבל מניות נסווקס בתמורה לכלל מניות ביומדיקס שברשותה

לאחרונה, הודיעה ביומדיקס כי תרכוש חזרה את מניותיה מחברת פונטיפקס. התמורה תהיה מניות נסווקס, לפי נוסחה המשקללת את הערך המזומן של מניות שתי החברות לפי שער ממוצע של 60 ימי מסחר אחרונים. כך, תרכוש ביומדיקס כ 17.5 מיליון מניותיה וחיסול האופציות שבידי פונטיפקס תמורת כ 4.5 מיליון מניות נסווקס, המהוות כשליש מאחזקות ביומדיקס וחברות הבנות שלה בה (בכפוף לאישור ביה"מ). פונטיפקס, שחדלה להיות בעלת עניין בנסווקס במאי 2009, תחזיק כ 11 אחוז מהונה הנפרע של נסווקס ותהפוך להיות שוב בעלת עניין בחברה. חברת נסווקס הינה חברת ביוטק צעירה בתחום האימונולוגיה, שרוב הפייפליין שלה נמצא בשלבים מוקדמים מאוד של פיתוח. בחירה בחברה צעירה מערערת את ההשערה שהמהלך של פונטיפקס נועד לצמצם סיכון ולהשקיע בחברות בוגרות בלבד. בנוסף, אליום הינו חברת ביוטק המייצרת מוצר מלאכותי, ונסווקס הינה חברת ביומד המייצרת מולקולה ביולוגית. עובדה זו מערערת את ההשערה שהמהלך הינו חלק מאסטרטגיית השקעה של פונטיפקס בתחום ספסציפי. נותר לנו איפה להניח כי ההשקעה בחברות אלו נובעת מעצם פעילות החברות, ולא כאפקט משני  לאסטרטגיית השקעה. נסווקס, והודעתה על הצלחה בניסוי קליני שלב a2 סוקרו בעבר באתר.

מה רכישת אחזקות בנסווקס ובאליום על ידי פונטיפקס מאותתת למשקיעים?

לרוב, כאשר חברה רוכשת חזרה את מניותיה (Repurchase) הדבר מהווה איתות לשוק על אמונת הבעלים בחברה (בשל האינפורמציה הפרטית שברשותם), ואין צורך להזכיר את גל הרכישות החוזרות המאסיבי שאירע סביב תחילת 2009 והתשואה שנרשמה במניות אלו מאז. אולם, במקרה דנן מדובר ברכישה ממשקיע אסטרטגי בודד, בתמורה למניות ולא במזומן, שנערך במסגרת מהלך ארוך טווח של פונטיפקס. גורמים אלו מערערים את עוצמת האיתות. אולם, מהלך זה הינו מורכב, שכן ייתכן שפונטיפקס רצתה להקטין מינוף במסגרת ניהול סיכונים, ולעבור להחזיק ישירות בחברות הבנות. האם עדיין יש בכך משום מידע למשקיע? לכאורה, התשובה הינה כן. פונטיפקס הינה מהקרנות המקצועיות בשוק. הקרן השלישית של החברה גייסה לאחרונה 88 מיליון דולר מדמויות מובילות בשוק הביומד, ובהן אלי הורוביץ ז"ל, ומיכאל סלע ורות ארנון, מפתחי הקופקסון ממכון ויצמן. בסקירה היסטורית, ניכר שהקרן הציגה תשואות גבוהות במשך השנים. להערכתנו, בחירתה לשמר את נסווקס ואת אליום בפורטפוליו שלה, מתוך כלל הפורטפוליו של ביומדיקס, לאחר סיום קשריה החברה,  מאותתת לשוק אמונה חזקה בחברות אלו. שימוש בנוסחה המשווה את הערך השיקלי של המניות שנרכשו ואת התמורה בגינן (NPV = 0) ולא בנוסחה המשמרת את סך אחזקותיה של פונטיפקס בנסווקס כפי שהיו בשירשור דרך ביומדיקס, היה יכול להעלות חשד לעיסקה בשווה מזומן שבשל אילוצי נזילות נערכה בחילופי מניות. אולם, בבדיקה מהירה נראה שאחוז אחזקותיה של פונטיפקס בנסווקס לא השתנה באופן משמעותי בעקבות העסקה, ושימור שיעור אחזקות זה מותיר על כנם את השערותינו.

לסיכום, מוצע למשקיעים לעקוב מקרוב אחרי הנעשה באליום ובנסווקס. שתי החברות שונות זו מזו בבשלותן, בקטגוריה שלהן (מיכשור רפואי מול נוגדנים) ובהתנהלותן העסקית, אולם שתיהן יהוו חלק מהפורטפוליו של פונטיפקס לשנה הקרובה, שבחרה בהן מתוך שלל החברות שבאחזקת ביומדיקס. בנוסף, מוצע לשים לב להודעות החברות הציבוריות לבורסה גם כאשר אינן מדווחות על פעילות רגולטורית (כגון הצלחות בניסויים קליניים) אלא על פעילות בעלי עניין, שכן ניתן דרכן ללמוד על מהלכים חשובים בשוק הביוטק בארץ.

לקבלת עדכונים באימייל על ניתוחים וסקירות חדשות הירשם בתחילת העמוד.

המשך לקריאת סקירות על פלוריסטם, פרוטליקס, בריינסוויי, נסווקס, אקס טי אל והיומן ג'ינום סיינסס.

לקריאה על הדרך להרוויח במניות ביוטק ומאמרים נוספים.

--------------------------------------------

למה זינקה מניית חברת הביוטק פלוריסטם בכשלושים אחוז החודש?

מניית חברת הביוטק פלוריסטם זינקה כ30% בחודש האחרון, המשקיעים נרעשים והמניה מרכזת מחזורי מסחר יפים. אולם מהלך זה של המניה מעורר תהיות. זו הפעם השנייה שהמניה מקבלת המלצת קניה חזקה מאנליסט ידוע. בפעם הקודמת פלוריסטם ביצעה הנפקה לאחר עליות יפות והמניה התרסקה כ 26%  למחרת וכ 47% תוך חודש. האם קרה משהו בחודש האחרון שמצדיק את הזינוק שאנו רואים? לרוב ישנם שני גורמים שמשפיעים על מחיר מניית ביוטק – פסיכולוגיים ורציונאליים. לדאבון המשקיעים, רק הגורמים הרציונאליים משאירים את המניה במחיר הגבוה, ומבטיחים רווח לאורך זמן. בניתוח זהיר של פלוריסטם לא ברור האם ניתן לראות שגורמים אלו קיימים.

 למה כן להשקיע עכשיו בפלוריסטם

פלוריסטם (Pluristem) מפתחת טכנולוגיה שמאפשרת להפיק תאי גזע משיליה של עוברים, רקמה שכיום נזרקת לאחר הלידה ולכן צפויה להיות זולה וקלה להשגה. בנוסף, עד כמה שידוע לנו אין כיום בעיה אתית בשימוש ברקמה זו, בניגוד לשימוש בתאי גזע שמקורם בעובר עצמו. פלוריסטם בוחנת שימוש בתאים אלו לצורך טיפול בפגיעה בגפיים שנובעת מטרשת העורקים (PAD), כאשר לחברה יש מוצרים נוספים בשלבים מוקדמים יותר של רגולציה ופיתוח. החברהלמה זינקה מניית חברת הביוטק פלוריסטם קיבלה אישור של הFDA וכן אישור של הEMA האירופאי לפרוטוקול בו הם מתכוונים להשתמש בניסויים הקליניים שלב 2 ו3 לטיפול בחולים המצויים בשלב האחרון והחריף ביותר של טרשת העורקים. בנוסף, החברה מפתחת טכנולוגיה שבאופן פוטנציאלי יאפשר לה לגדל כמויות גדולות של תאי הגזע שהופקו מהשליה באופן יעיל יותר מהטכנולוגיה הקיימת. כמו כן, לטענת פלוריסטם אופן גידול זה מאפשר לתאים לגדול בצורה טבעית יותר, ובכך הופך אותם ליעילים יותר. לחברה יש 15 פטנטים מאושרים, ועשרות בקשות נוספות, ולטענת פלוריסטם, הפטנטים מכסים את תהליך הגידול, תכונות התאים ושימוש בהם להתוויות שונות. כמו כן, חתמה החברה על הסכם שיתוף פעולה עם יונייטד תרפוייטיקס לשימוש במוצר של החברה לצורך טיפול משקם בחולים הסובלים מיתר לחץ דם בריאות, תמורת מקדמה של 7 מיליון דולר, ועוד 48 מיליון דולר אם החברה תעמוד באבני הדרך השונות ותצליח בניסויים קליניים עתידיים.

 למה לא להשקיע עכשיו בפלוריסטם

פלוריסטם רק מתחילה עכשיו את הניסויים הקליניים שלב 3. כלומר, עוד אין למשקיעים הוכחה ממשית שהמוצר שהחברה מפתחת באמת עובד, בניגוד לדוגמה לפרוטליקס. בנוסף, פניה הן לFDA והן לEMA במקביל עשויה להקטין את הזמן לשיווק של המוצר כאשר יאושר, אולם לא מגדיל את הסיכוי להצלחת הניסויים. בנוסף, אם בוחנים את הסביבה העסקית, ניכר שהשימוש בתאי גזע אינו תחום חדש, והוא משך ומושך אליו חברות רבות, כך שאין מדובר במוצר נישתי עם מתחרים מועטים. בין המתחרים של החברה ניתן למנות את Osiris, שסגרה הסכם שיתוף פעולה עם הענקית Genzyme, Mesoblast הפועלת בשיתוף פעולה עם הענקית Cephalon שנקנתה לאחרונה על ידי טבע, ואת הענקית Celgene המפיקה אף היא תאי גזע מהשליה.

אמנם טכנולוגיית הגידול של פלוריסטם מאפשרת גידול בכמויות גדולות בפחות מקום ואולי בעלות נמוכה יותר מהאלטרנטיבה, אך איננו מכירים אף חברה עם מוצר שעובד שתימנע מלהקצות יותר מקום לגידול, וכן לא הוצגו בשלב זה הוכחות קליניות משמעותיות שאופן הגידול באמת הופך את התאים להיות יותר מתאימים לטיפול. כלומר, גם צריך שהטכנולוגיה תתן יתרון תחרותי בייצור וגם שהתאים שהיא מפיקה יעשו את מה שמצפים מהם. בניגוד לבריינסוויי לדוגמה, בה המיכשור הרפואי שהיא מפתחת, הטכנולוגיה עצמה, משמשת לטיפול. כמו כן, פלוריסטם טוענת כי היא מגישה עכשיו בקשות להארכת הכיסוי הפטנטי על טכנולוגית הגידול עד 2023-2026. נשאלת השאלה האם הכיסוי כיום מספיק בשביל למצות תזרים ההכנסות באם יתקבל אישור לשיווק, ומה הסיכוי לקבלת ההארכה. בנוגע לבשלות, במכתב לבעלי המניות מה16/5 אומר המנכ"ל שהחברה מתעדת להתמקד בלהפוך את הטכנולוגיה למסחרית משלב הפיילוט בו היא נמצאת עכשיו.

פלוריסטם בחדשות

פלוריסטם קיבלה פעמיים המלצות קניה חמות מהאנליסט ריי דירקס, שטוען למחיר יעד גבוה של $10 למניה. בינואר השנה הזניקה המלצה זו של האנליסט את המניה למחיר $4.2. בשלב זה ביצעה פלוריסטם הנפקת מניות נוספות, ומחיר המניה צלל למחרת ב26%, והגיע למחיר $2.24 תוך פחות מחודשיים, מחיר המבטא צניחה של 47% במחיר המניה. דירקס משווה בין פלוריסטם לחברת מזובלסט, וגוזר משווי השניה את מחיר היעד לראשונה. אולם, לדעתנו השוואה מעין זו קשה עד בלתי אפשרי לעשות בתחום הביוטק, בשל הטכנולוגיות השונות בהן משתמשות חברות, בשל השוני בין סוגי התאים שמייצרת כל טכנולוגיה, בשל ההתקדמות השונה בניסויים הקליניים, בשל ההתוויות השונות אליהן מכוונת כל חברה, ועוד. כמו כן, פורסם לאחרונה שהתבצע ניתוח להשתלת קנה נשימה שגודל מחוץ לגוף מתאי גזע, ושדבר זה מעודד את המשקיעים בפלוריסטם. לא נראה שניתן ללמוד מהשתלת איבר שגודל מתאי גזע מחוץ לגוף החולה למקרה השונה של הזרקה של תאי גזע כפי שעושה פלוריסטם.

השורה התחתונה

לסיכום, נראה שפלוריסטם נמצאת רק בתחילת הדרך מבחינת הוכחת השווי שלה למשקיעים. מהמכתב לבעלי המניות שהוזכר לעיל עולה כי לחברה יש כ44 מיליון דולר נכון למארס בקופתה, ושפלוריסטם מעריכה כי קצב שריפת המזומנים שלה רק ילך ויתגבר השנה. מדוחות החברה לרבעון הראשון של 2011 נראה כי כבר היתה עליה של כ1.5 מיליון דולר בהוצאות תפעוליות ללא מימון, מכ5.7 עד לכ7.2 מיליון דולר בתשעת החודשים שהסתיימו במארס השנה. כך שלא מן הנמנע שהחברה תיאלץ להשיג מימון נוסף לצורך המשך פעילותה, ייתכן כבר ב2012, מהלך שעשוי לדלל את המשקיעים. בשורה התחתונה להערכתנו פלוריסטם לא הציגה השנה התקדמות מדעית או עסקית המצדיקה זינוק של 30% בחודש האחרון, וייתכן שהגורמים שפעלו פה הינם פסיכולוגיים בעיקרם. כדאי, עם זאת, לעקוב אחרי הודעות החברה לבורסה ולחפש אינדיקציות להצלחות בניסויים הקליניים.

לקבלת עדכונים באימייל על ניתוחים וסקירות חדשות הירשם בתחילת העמוד.

המשך לקריאת סקירות על פרוטליקס, בריינסוויי, נסווקס, אקס טי אל והיומן ג'ינום סיינסס.

לקריאה על הדרך להרוויח במניות ביוטק ומאמרים נוספים.

--------------------------------------------

חברות הייטק רבות יהפכו לחברות ביוטק בין לילה בעקבות פסיקת מנהל המזון והתרופות האמריקאי

ביום שני 18 באפריל תיכנס לתוקפה הפסיקה שמקטלגת מוצרי תוכנה וחומרה התומכים במידע רפואי כמכשור רפואי דרגה 1. אפקטיבית, מוצרים רבים שעד כה קוטלגו כהייטק, יהפכו למעשה להיות ביוטק. מבחינתנו המשקיעים, עלינו להבין כי השתנו חוקי המשחק, ועתה יש לעמוד בכמה תקנים של מנהל התרופות והמזון על מנת לשווק את התוכנה או החומרה של חברת ההייטק שאנו שוקלים להשקיע בה. אל דאגה, אין צורך לקבל אישור בתהליך מפרך וקשה יחסית כמו מכשור רפואי דרגה 3, אולם יש כמה תחומים מרכזיים בהם התחולל שינוי.

מחברת הייטק לחברת ביוטק בין לילה

תחום ה Healthcare IT – HIT היה שרוי בבלאגן עד כה, מחברת הייטק לביוטקכאשר מחלק מהיצרנים לא נדרש כלל עמידה בתקנים הרלבנטיים לתחום הביומד, ולעומת זאת מאחרים נדרש עמידה בתקנים של מכשור רפואי דרגה 3, המחייב בחינה מאסיבית של הFDA לפני שיווק המוצר (תהליך דומה לזה שעוברת בריינסוויי, לדוגמה). בעקבות הפסיקה (FDA MDDS Ruling) יקוטלגו רוב המוצרים המשמשים להצגה, אגירה, הובלה או שינוי מידע רפואי כמכשור רפואי דרגה 1, ובכלל זה חומרה, תוכנה ואלקטרוניקה. כלומר, חברות ההייטק שיושפעו הן אלו המספקות לבתי חולים ומרפאות מסדי נתונים, מודמים, תוכנות התממשקות לקופות חולים ולתיקים רפואיים וכו'. שינוי זה ישפיע על החברות המספקות מוצרי IT לבתי חולים ונותני שירותים רפואיים אחרים בכמה אופנים. עיקר השינוי נובע מכך שחברות שראו עצמן כספקיות שירותים או חברות תוכנה עתה מוגדרות כחברת ביוטק המייצרת מתקן רפואי. בתור חברות ביוטק, עליהן להקים תשתית בקרת איכות על תהליכים שעד כה לא היה בהם צורך, ובכלל זה לתעד, לבקר, לנטר ולאכוף חוקים נוקשים בתהליכים שנהנו עד כה מחירות יצירתית. הדבר מודגש במיוחד באוירה הצעירה והדינמית המאפיינת חברות ישראליות רבות, שעתה תצטרכנה להשקיע זמן ומשאבים ולעבור שינוי אירגוני.

טעימה של השינויים הנדרשים

לצורך ההמחשה, נחשוב על חברה המייצרת תוכנה שיושבת על מחשבים של רופאים פרטיים, ומאפשרת להם לראות את התיק הרפואי של החולה בהעברת כרטיסו האישי. חברת תוכנה, נכון? לא! מעתה – חברת ביוטק המפתחת מכשור רפואי. חברה כזו שתרצה לשווק בארה"ב תצטרך להגיש רשימה של התוכנות שלה ל FDA, לעבור סעיף סעיף על כללי האיכות הנדרשים (GMP) ולשנות תהליכי עבודה בתוך החברה על מנת לעמוד בהם. אם מדובר בחברה יצרנית (לדוגמה המייצרת כבלים או מודמים), תיאלץ חברת הביוטק (שעד כה לא ידעה שהיא כזו) לשכור עובדים שיפקחו על תהליכי הפיתוח ויוודאו הדירות ואחידות בין האצוות, ותיאלץ לפתוח את שעריה לביקורות של ה FDA בכל עת. בנוסף, תיאלץ החברה שהומרה לביוטק לדווח לFDA על מקרי מוות ופציעות שנגרמו או נתרמו על ידי מוצריהם או שהיו מעורבים בהם מוצריהם. ההגדרה של "מוצרך היה מעורב" יכול להפתיע רבים בתעשיה, והדו"ח צריך לכלול ניתוח ארוע מפורט ויוגש בתוך 30 יום. תחום זה הוא חדש לחברות שעד לפני רגע היו חברות תוכנה, ועשוי אף הוא לצרוך משאבים רבים ולגרור שינויים אירגוניים. שלא נדבר על משיכה חזרה או תיקונים מיידים של מוצרים שהיו מעורבים בתקריות מהסוג הנ"ל.

לסיכום, אנחנו המשקיעים צריכים מעתה לשים לב האם חברות ההייטק שאנו מושקעים בהם או חושבים להשקיע בהם משווקים מוצרים הנופלים תחת הקטגוריה של הפסיקה החדשה, ולבחון את ההשקעה הנדרשת על ידי החברה בתשתיות ומשאבים על מנת להמשיך ולספק את מוצריה לבתי חולים ומרכזים רפואיים בארה"ב.

לקבלת עדכונים באימייל על ניתוחים וסקירות חדשות הירשם בתחילת העמוד.

המשך לגלול לקריאת סקירות על פלוריסטם, ראיון בלעדי עם מנכ"ל פרוטליקס, בריינסוויי, נסווקס, פרוטליקס והיומן ג'ינום סיינסס.

לקריאה על הדרך להרוויח במניות ביוטק ומאמרים נוספים.

--------------------------------------------

בריינסוויי – חברת ביוטק עם פוטנציאל גדול

בריינסוויי הינה חברת ביוטק המפתחת מכשור רפואי מתקדם לטיפול במגוון רחב של מחלות נוירולוגיות. היום הודיעה החברה על קבלת אישור לשיווק מוצר החברה לטיפול בפרקינסון וכטיפול משלים למטופלים בנוגדי  דיכאון. נסקור את חברת הביוטק הזו, ואת ההשפעה שיש להודעה זו על המשקיעים.

 

פעילות החברה בתחום המכשור הרפואי

בריינסוויי הינה אחת מחברות ההזנק המבטיחות בסקטור הביומד בארץ. בריינסוויי ממנפת את היתרונות הגלומים בפיתוח מכשור רפואי, ואכן מקבלת היתרי שיווק בקצב שגורם לחברות תרופות כמו פרוטליקס ונסווקס להסמיק. אולם, יש לשים לב שהעובדה שהמוצר המבטיח של החברה יכול לטפל תיאורטית במחלות רבות מהווה חרב פיפיות לצמיחתה בתחום הביוטק ההפכפך. החברה מובילה מדיניות של בדיקה רוחבית של מספר רב של שימושים, העשויים לפתוח שווקים חדשים למוצר. אולם, מחקרים קליניים גוזלים משאבים רבים, בעלות שעמדה על 16 מיליון ₪ בשנה החולפת.בריינסוויי - חברת ביוטק עם פוטנציאל גדול זאת, לעומת הוצאות שיווק בסך 350 אש"ח בלבד, והכנסות בסך 320 אש"ח מחיצוניים בלבד. בריינסוויי צופה השקעה במחקר ופיתוח של 12 מיליון ₪ נוספים בשנה הקרובה, מתוכם 7.5 מיליון ₪ בניסויים קליניים שלב 3 הנדרשים לאישור FDA לטיפול בדיכאון קליני, שבריינסוויי מעריכה את משכם בשנה עד שנה וחצי.

 

מימון לפעילות – גורם קריטי בשוק הביוטק

נראה שהחברה מצליחה לגייס מימון לפעילותה, ואף קיבלה מענק מהמדען הראשי בסך 4.2 מיליון ₪, המהווים 60 אחוז מסך תקציב הניסויים הקליניים לטיפול בדיכאון. הבעיה היא שיש הרבה פרויקטים, והרבה שאיפות. לצורך מימון עתידי של פעילותה הענפה של החברה, אף הגישה בריינסוויי טיוטת תשקיף לרשות לני"ע האמריקאית, אולם טרם הצהירה על היקף ומועד הגיוס הצפוי. גיוס נוסף עלול לדלל את חלקם של בעלי המניות הקיימים.  מנכ"ל החברה עוזי סופר פועל במרץ לחתימה על הסכמים עם מספר רב של גורמים לשיווק המוצר, וכן מתגאה בפורטפוליו קניין רוחני המכיל שלושה פטנטים המגנים על המוצרים. בנוסף,  מפתחי החברה ממשיכים לפתח מוצרים חדשים ולשכלל את המוצר העיקרי. אלו סימנים של חברת ביוטק בריאה. אולם, ההסכמים הרבים אליהם כבולה החברה כוללים סעיפי תגמולים העשויים לנגוס בתזרים התקבולים העתידי של החברה.

 

מה צופן העתיד לחברת הביוטק המבטיחה

נראה שמדובר בחברת ביוטק המכילה לדעתי את כל המרכיבים הדרושים להצלחה בשוק הביומד ההפכפך, ובהם מוצר חזק, קניין רוחני, מימון עבור התהליך הארוך, והסכמי שת"פ לשיווק. ההודעה שפרסמה בריינסוויי היום בעודה חיובית ביותר אינה מרעישה ומצטרפת לשאר האישורים שקיבלה. חברת הביוטק דומה לילד מוצלח שמקבל תעודות יפות ממוריו, ורוצה להיות גם וגם וגם. נקווה שתצליח לממש את הפוטנציאל היפה שלה ולא תישחק תחת שאיפותיה הרחבות.

 

היכרות עם פעילות החברה בתחום הביוטק – מכשור רפואי

בריינסוויי פיתחה מוצר בשם DeepTMS המאפשר להשפיע על פעילותם של חלקים שונים במוח ללא התערבות פולשנית. המוצר הוא סליל, דרכו מועבר חשמל באופן מתוחכם. על פי חוקי הפיסיקה, דבר זה יוצר שדה מגנטי במאונך לסליל, שבתגובה יוצר פעילות חשמלית במיקום מרוחק מהסליל. מכיוון שתאי המח עובדים על חשמל, השראה של שדה חשמלי עליהם יכולה לעורר או לדכא אותם (ניתן לשליטה על ידי המכשיר). מכשירים מסוג זה TMS היו קיימים עוד משנות השמונים. אולם, החידוש של בריינסוויי הוא בעומק החדירה. על ידי בניה מתוחכמת של השדה החשמלי, המוצר של חברת הביוטק יכול להגיע לעומקים גדולים בהרבה ממוצרים דומים. למה זה חשוב? מחקרים הראו קשר בין מספר רב של מחלות נוירולוגיות לרקמות עמוקות בתוך המוח. לפיכך, היתרון התחרותי של בריינסוויי הוא ביכולת להשפיע על אזורים אלו, ללא צורך בהתערבות ניתוחית פולשנית.

 

התקדמות נוספת לחברת הביוטק בתחום הרגולטורי

חברת הביוטק הודיעה היום על קבלת אישור CE לשיווק של המוצר באירופה לטיפול בפרקינסון וכטיפול משלים לנוגדי דיכאון. קבלת אישור CE באירופה דומה לקבלת אישור FDA למיכשור רפואי בארצות הברית בכך שהוא מאפשר לשווק בפועל את המוצר ולייצר זרם הכנסות. לפיכך, הרחיבה חברת הביוטק בריינסוויי את השווקים וההתוויות עבורם ניתן להשתמש במכשיר שלהם. השוק העיקרי אליה מכוונת חברת הביוטק הינו הטיפול בדיכאון מז'ורי, הצורה הקלינית והחריפה של דיכאון. בשלב זה, קיים כבר אישור FDA לשימוש בגרסא השטחית והפחות משוכללת של המכשיר לטיפול במחלה זו. אולם, מפרסומי בריינסוויי עולה כי השימוש בו אינו יעיל. קיומו של אישור הFDA לטיפול במכשיר דומה עשוי להקל על קבלת אישור עבור מוצרה של חברת הביוטק בריינסוויי, במסלול שגם ככה הינו מקוצר יותר  עבור מיכשור רפואי מאשר תרופות. ואכן, החברה פועלת לקבל אישור FDA עבור המוצר שלה לטיפול בדיכאון. יודגש, כי בריינסוויי כבר קיבלה אישור CE להפעלה של המכשיר שלהם בהתוויה זו וכנגד מחלות אחרות, בהן הפרעות ביפולריות וחלק מתסמיני סכיזופרניה, וכן ממשיכה לבצע ניסויים קליניים ופרה קליניים לצורך בדיקת האפשרות לשימוש במגוון רחב של התוויות נוספות, בהן התמכרויות שונות.

הירשם לקבלת עדכונים במייל או לRSS.

המשך לקרוא מאמרים.

המשך לקרוא סקירות על חברות ביוטק נוספות.

המשך לקרוא סקירות על פלוריסטם, ראיון בלעדי עם מנכ"ל פרוטליקס.

--------------------------------------------

מניית פרוטליקס – הזדמנות קניה?

מניית פרוטליקס ממשיכה לאבד גובה בימים האחרונים, לאחר קבלת הפניה מה-FDA לקבלת הבהרות על הניסויים הקליניים האחרונים שלהם. ממה נובעת הירידה במחיר המניה? ניתן למנות 2 סיבות רציונליות: העליה בסיכון, והארכת ה-Time To Market  שדוחפת להשקעה אלטרנטיבית. אולם, קיימת סיבה נוספת, אמוציונלית – האכזבה של המשקיעים שציפו לקבלת בתגובה זו אישור מלא של התרופה. בחינה של הבסיס העובדתי לקיום הסיבות הרציונליות תשאיר אותנו לדעתי בעיקר עם הסיבה האמוציונלית. לכן, אני צופה הזדמנות מעניינת לאיסוף מניות פרוטליקס במחיר אטרקטיבי.

חלבון מן הצומח

בליבם של לא מעט תרופות עומד חלבון כלשהו. בעוד למחקר ניתן להפיק חלבונים ממקורם בטבע, לצורך ייצור תעשייתי שלהם יש להפיק אותם באופן מסחרי.פרוטליקס - הזדמנות מעניינת לצורך כך, "משתלטים" על מערכות ייצור החלבונים של חיידקי מעבדה, וגורמים להם לייצר את החלבון המבוקש. פרוטליקס פיתחה מערכת לייצור של חלבונים בצמחים, דבר המעניק לה יתרון על פני שיטות ההפקה הרגילות. בעזרת מערכת זו, החברה שואפת לשכפל (Biosimilar) תרופות מוכרות ומוכחות, דבר המקטין את הסיכון הכרוך בפעילותה. מוצר הדגל של החברה הינו תרופה למחלת גושה. לפי פירסומי החברה, כ-5000 חולים במחלה טופלו ב-2006 בארה"ב לבדה, בעלות של $200,000 לחולה (תעשו את החשבון), וקיים כיום בשוק מוצר דומה אחד בלבד לטיפול במחלה.

מה רצתה ה-FDA?

פרוטליקס בחנה את מוצר הדגל של החברה בשלב שלישי של הניסויים הקליניים הנדרשים על ידי ה-FDA. על בסיס תוצאות הניסוי המוצלחות לפי פירסומיה, הגישה החברה בדצמבר 2009 בקשה לקבלת אישור שיווק התרופה – NDA. בתשובתה של הסוכנות, היא ביקשה הסברים על 2 נושאים. הראשון הינו מידע משלים על שני הניסויים שהגישה לה פרוטליקס. לצורך ההבנה של המשמעות מבחינת החברה, יש להבין שניסויים מורכבים משלושה שלבים: תכנון, ביצוע וניתוח המידע שהתקבל. השלב היקר והממושך ביותר הינו הביצוע, בעוד שעל מנת לנתח את הנתונים צריך בד"כ רק מחשב… ההבהרות שדרשה הרשות, לפי פרסומי החברה, מצריכים ניתוח נוסף של הנתונים בלבד. לפיכך, הזמן והמימון הנדרש לצורך ביצועם הינו מועט יחסית לניסויים. הזמן המוערך משתנה אך מוערך בחודשים עד שנה. הדבר תלוי בשאלה האם פרוטליקס תגיש Resubmission מסוג 1 שהדיון בו קצר יותר (סביבות 3 חודשים) או מסוג 2 (מעל חצי שנה).   בנוסף, לפרוטליקס היה בתחילת השנה 35 מיליון דולר בקופתה, שאמורים להספיק לה לעבור את השנה. הנושא השני שהוזכר במכתב ה-Complete Response Letter  של הסוכנות נגע בתהליכי הייצור. אולם, לפי פירסומי החברה בטופס 10K שהגישה, הרשות כבר ביקשה הבהרות בנוגע לתהליכי הייצור כבר בינואר 2010, ובעקבות ההבהרות ששלחה החברה אישרה הסוכנות את סופיות הבקשה לאישור שיווק של החברה. לא ברור, אם כן, מדוע הסוכנות דורשת בשלב זה הבהרות נוספות, אך ניתן להניח כי אינם משמעותיים (נוגעים לחוסר אחידות בין סדרות ייצור וכדו') אלא יותר מינוריים (הידוק הפיקוח, בדיקות איכות נוספות וכדו'). בנוסף, מה-10K עולה כי משרד הבריאות הישראלי ערך ביקורת במתקני החברה ומצא שהם עומדים בתקן הייצור המחמיר GMP. נקודה זו תורמת להערכה שהזמן להגעה לשוק לא יתארך משמעותית.

דברים נוספים לחשוב עליהם

בנובמבר 2009 חתמה החברה על הסכם אסטרטגי עם ענקית התרופות פייזר לפיתוח ושיווק המוצר ברחבי העולם, למעט בישראל. החברה צפויה לקבל 40% מההכנסות שינבעו  ממכירות המוצר, וכן הכנסות ממכירתה בישראל. בנוסף, כלל ההסכם השקעה של עשרות מיליוני דולרים בפרוטליקס, והשקעות נוספות ככל שתתקדם החברה בתהליכי אישור החברה. יש לשים לב שמשמעות הדבר סכנה לדילול מניות למשקיעים בטווח הארוך. עם זאת, מדובר בהבעת אמון מרשימה מצד ענקית התרופות, שתבטיח מימון להמשך הפעילות העתידי של החברה, ותעמיד לרשות המוצר של פרוטליקס את מערך השיווק וההפצה האדיר של פייזר. בנוסף, הוגשה בקשה לאישור השיווק באירופה.

סיכום והערכה לעתיד

נראה שהסיבה העיקרית לצניחה במחיר המניה הינו אמוציונלי, ונובע מאכזבתם של המשקיעים שראו דולרים בעיניים. להערכתי, הטווח הקצר צפוי עדיין להיות תנודתי, והמניה עוד לא הגיעה לרצועת התמיכה שלה. עם זאת, כאשר תתייצב המניה אני צופה איסוף סחורה מצד הגופים הגדולים, שתאפשר למשקיעים הזדמנות לקניה במחיר אטרקטיבי. עם זאת, יש לשים לב להודעות החברה, שכן קבלת האישור באירופה (ייתכן אף לפני אישור ה-FDA) יוביל להשקעה נוספת של פייזר בחברה, ודילול אחזקת בעלי המניות.

 

להמשך קריאה על השיטה להרוויח במניות הביומד.

הירשם לקבלת עדכונים במייל או לRSS.

--------------------------------------------